Werk kan efficiënter, we bloggen er graag over
Blogs
Kies een categorie, zoek of selecteer een blog
Categorie

Documenten chaos in projecten, is te voorkomen?
Het zoeken naar informatie is core business geworden van veel mensen. Ook binnen organisaties. En soms is dat zoeken erg lastig. Een oorzaak is de opslag van informatie in documenten (Word, Excel, etc.).
In deze blog lees je welke oplossing KickerPlaza hiervoor ziet.
Tijdsregistratie: tijdverspilling?
Ik hoor vaak gemopper over het schrijven van uren. Projectleden zien het nut niet en doen aan het einde van de week snel een gooi naar de realiteit. Als er toch niets mee wordt gedaan, waarom dan tijd verspillen aan (serieus) tijd schrijven?
In deze blog mijn visie op tijdsregistratie en tip.
Project processen, zijn ze te automatiseren?
Ik spreek regelmatig met Projectmanagers maar ook (hoger) management van organisaties over software voor projecten. Ik zie zelden glinsterende ogen. Is de kleine groep organisaties die wel één specifieke projecttool gebruikt dan dom bezig?
In deze blog mijn visie op projecttools.
PBS en PFD, hebben ze nut?
Ik hoor vaak collega projectmanagers over de Project Breakdown Structure (PBS) en Product Flow Diagram (PFD) praten, ik lees het vaak terug in plannen/PID’s. Althans, bij de start, daarna wordt het stil. Hoef je deze dan niet bij te houden?
In deze blog mijn visie op het hanteren van PBS-en en PFD’s en tip.
Professioneler projectmanagement met project software?
Onlangs kreeg ik tijdens een telefoontje de opmerking ‘met software krijg je echt geen betere projectmanagers hoor’. Volgens mij zou het streven moeten zijn projectmanagement professioneler te maken. Niet alleen projectmanagers professionaliseren maar het gehele proces rondom projecten.
In deze blog lees jij waarom ik die stelling hanteer.
Scrumteams niet modern?
Ik interviewde een tijdje terug een hoofd ICT over het gebruik van software voor projecten. Min of meer bij toeval gaf zij aan het einde van het gesprek aan dat er ook nog drie Scrumteams zijn. Ze werken met ‘geeltjes’ op de muur. Nee, software gebruiken we niet.
In deze blog geef ik aan waarom software voor Scrumteams wel nut heeft.
Office versus Project software
In 70% van de organisaties die ik heb benaderd in het kader van een marktonderzoek wordt MS-Excel en -Word gebruikt voor project informatie. Soms werden een paar nadelen genoemd. Maar, toch wat aarzelend en al pratend.
In deze blog een kort verslag daarvan, aangevuld met eigen bevindingen als projectmanager.
Portfoliomanagement software is onzinnig?
De laatste maanden heb ik een paar keer contact gehad met Portfoliomanagers over de rapportages die zij moeten opstellen voor de directie/RvB/Portfolioboard. In alle gesprekken kwam het verzamelen van gegevens aan de orde: hoe krijg je nu echt goede informatie over de projecten. “Hadden we maar Portfoliomanagement software” was echter nooit één keer een conclusie.
In deze blog mijn zoektocht naar het nut van deze software en mijn visie erop.
PRINCE2 Waterval PID in MS-Word?
Ik heb bij een organisatie gewerkt waar men bezig was het Agile gedachtengoed meer te gaan hanteren. Wat ik bij de introductie hoorde, verbaasde mij: “Wij hanteren een Agile plan, in MS-Powerpoint, we willen niet zo’n dikke PRINCE2 Waterval PID in MS-Word”.
In deze blog mijn visie op een plan in Agile omgevingen.
Agile beton? 1 van 4
In deze eerste blog van vier behandel ik de eerste waarde van het Agile Manifesto:
“We value individuals and interactions over processes and tools”
Hoe kun je deze hanteren in een groot en complex project?
Agile beton? 2 van 4
In deze tweede blog van vier behandel ik de tweede waarde van het Agile Manifesto:
“We value working software over comprehensive documentation”
Hoe kun je deze hanteren in een groot en complex project?
Agile beton? 3 van 4
In deze derde blog van vier behandel ik de derde waarde van het Agile Manifesto:
"We value Customer collaboration over contract negotiation"
Hoe kun je deze hanteren in een groot en complex project?
Agile beton? 4 van 4
In deze vierde blog van vier behandel ik de vierde waarde van het Agile Manifesto:
"We value Responding to change over following a plan"
Hoe kun je deze hanteren in een groot en complex project?
Eén Stage maakt nog geen project
Ik heb veel Projectplannen/PID’s geschreven en gelezen, maar ik zie vaak geen beschrijving van de Stages. Alsof het hele project één Stage is.
In deze blog mijn visie op het hanteren van Stages in software gerichte projecten.
Werkloze Projectmanager door Agile werken: deel 1
Ook Projectmanagers geven vaak aan een tekort aan tijd te hebben om hun werk uit te voeren. Door efficiënter te werken kan veel tijd worden bespaard. In deel 1 wordt de focus gelegd op het proces om te komen tot het projectplan, in minder tijd dezelfde kwaliteit opleveren.
Werkloze projectmanager door Agile werken: deel 2
Ook Projectmanagers geven vaak aan een tekort aan tijd te hebben om hun werk uit te voeren. Door efficiënter te werken kan veel tijd worden bespaard. In deel 2 wordt de focus gelegd op de geplande overleggen, hoe hierop tijd te besparen.
Werkloze projectmanager door Agile werken: deel 3
Ook Projectmanagers geven vaak aan een tekort aan tijd te hebben om hun werk uit te voeren. Door efficiënter te werken kan veel tijd worden bespaard. In deel 3 wordt de focus gelegd op de voortgangsrapportages, hoe hierop tijd te besparen.
Geen automatisering projecten
Je zou mogen aannemen dat Projectmanagers die projecten leiden waarin bedrijfsprocessen (beter) worden geautomatiseerd, ook hun eigen automatisering op orde hebben. Niets is minder waar, de schilder en het eigen huis... Is deze weerstand te begrijpen en weg te nemen?
Agile aanpak versus projectmanagement
Blogs van collega bloggers kunnen inspireren. Zo ook de blog van John Hermarij, waarin hij de Agile aanpak tegenover projectmanagement plaatst. Mijns inziens geen terechte vergelijking.
Project of Agile
In een presentatie op een bijeenkomst over Agile projecten zag ik wederom een slide met daarop de vergelijking Project en Agile. Hierover had ik al eens een blog geschreven, naar aanleiding van een bijeenkomst in maart 2017. Daarin lag het accent op de mogelijkheid om Agile te werken in projecten.
In deze blog aandacht voor de vraag: waarom zou je een project starten.
Zijn Agile projecten niet flexibel?
Er verschijnen steeds vaker blogs waarin kritiek is te lezen over het Agile werken. In deze blog een kritische blik op de kritiek en een pleidooi voor flexibiliteit in projecten.
Waterval huis?
Bij een huis bouwen is het gebruikelijk via het Waterval gedachtengoed te werken. Als de ICT sector volwassener wordt, werken we dan ook (weer) Waterval? In deze blog mijn toekomstvoorspelling.
Zelfsturende teams zonder management?
Zelfsturing wordt in blogs en op bijeenkomsten soms lijnrecht tegenover projectmanagement geplaatst. Je kiest voor projectmanagement óf voor zelfsturing. In deze blog mijn visie op het combineren van (project)management met zelfsturing.
Zelfsturende teams zonder HR-management?
Wie voert in een Scrum-team de HR-taken uit? Niet de Product Owner, niet de Scrum Master, niet het team zelf. Dus, wie is nodig: de HR-manager.
Agile beton in de Zorgsector, EPD/ECD
In vervolg op de serie bloggen 'Agile beton' vanaf deze week een serie bloggen vanuit praktijkervaringen in de zorgsector. Met het verzoek om het delen van praktijkreacties, die op het congres Projectmanagement in de Zorg (09-11-2017) gedeeld worden.
In deze eerste blog de ervaringen met EPD/ECD-projecten.
Agile beton in de Zorgsector, te-veel-projecten
In vervolg op de serie bloggen 'Agile beton' vanaf deze week een serie bloggen vanuit praktijkervaringen in de zorgsector. Met het verzoek om het delen van praktijkreacties, die op het congres Projectmanagement in de Zorg (09-11-2017) gedeeld worden.
In deze eerste blog de ervaringen 'we doen te veel projecten'.
Agile beton in de Zorgsector, dienstroostersysteem
In vervolg op de serie bloggen 'Agile beton' vanaf deze week een serie bloggen vanuit praktijkervaringen in de zorgsector. Met het verzoek om het delen van praktijkreacties, die op het congres Projectmanagement in de Zorg (09-11-2017) gedeeld worden.
In deze derde blog een heel oude maar nog steeds relevante ervaring: het ontwikkelen van een dienstroosterprogramma.
Minder is meer (deel 1)
In gesprekken met klanten valt op dat men heel veel project informatie wil vastleggen. Dat is mooi, dat kan met KickerPlaza. Maar, moet je wel zoveel vastleggen?
Minder is meer (deel 2)
In vervolg op deel 1, dit keer de focus op workflows. Geldt ook hiervoor dat minder meer is?
Minder is meer (deel 3)
Kan een (grote) organisatie zonder (IT) projecten, kan al het werk in permanente teams worden uitgevoerd? Daar zit deels wat in, maar ook deels niet. Er is soms werk dat echt beter door een tijdelijk team kan worden uitgevoerd. Minder projecten kan meer opleveren, geen projecten is onhandig.
Minder is meer (deel 4)
Waarom is het Nuon Solar team zo succesvol? Doordat het zelfsturend is, aldus de coach.
In deze blog enige nuance en eigen praktijkervaring, deels gewaardeerd.
Weg met traditionele projecten
Wat zijn traditionele projecten? Je hoort en leest erover. Maar wat wil men ermee uitdrukken. Iets positiefs (betrouwbaar, degelijk) of iets negatiefs (niet-meer-van-deze-tijd).